Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"ŠUMICA"
 

adresa: Banijska bb
telefon: 024/ 646-406
646-404
646-403
646-402
Rukovodioci radne jedinice u vrtiću: Nataša Stojić - 065/ 9-64-64-04
Kornelija Čorba - 065/ 9-64-64-05
radno vreme: 5,40 - 16,40 i 12,00 - 22,00

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 3 0 3

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

popodnevna grupa - zabavište

ukupno
srpski 2 2 2 2 0 1 9
mađarski 0 0 0 1 1 0 2
hrvatski 0 0 0 1 0 0 1
srpsko-mađarski 1 1 1 1 0 0 4
srpsko-engleski 2 0 0 0 1 0 3
ukupno 5 3 3 5 2 1 19
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 3 35 0 10,5 48,5
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Eržebet Bedrosian  (M-Dvojezične- grupe)
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Pedagog: Biljana Bošnjak       (S-grupe)
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
Pedagog: Vrcelj Odri Violeta (S-E grupe)
telefon: 024/646 430
mob: 065 9 646482
Psiholog: Dijana Kopunović Torma   (S-grupe)
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Psiholog: Biserka Jovanović (Dvojezične-grupe)
telefon: 024/ 646-433
mob: 065 9 646475
Logoped: Jasna Skenderović    (S-grupe)
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Logoped: Marta Pertet (Dvojezične - M -grupe)
telefon: 024/ 646 -210
mob: 065 964 64 79
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Vrtić po meri deteta - inkluzivni program
- "Teddies and Bunnies" - engleski jezik
- "Easy English" - engleski jezik
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku u dvojezičnim grupama
- Čuvari osmeha
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku (srpski, mađarski)
- Muzička radionica - hor i orkestar
- Jaslice kao mesto življenja dece

izgled vrtića

Vrtić ima 21 sobu za boravak dece, trepezariju, fiskulturnu salu, kabinet za muzičku radionicu, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima, peščanikom, travnatom površinom. U objektu je smeštena centralna kuhinja.