Predskolska ustanova "NASA RADOST" - Subotica
Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Konkursi

Konkursi

Konkurs za fotografisanje u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica u školskoj 2018/2019. godini.

 1. Javni konkurs 2018.
 2. Obrazac za prijavu 2018.

Konkurs za predstave 2018/2019. godini. - ponovljen konkurs

 1. Javni konkurs
 2. Obrazac za za prijavu  predstave

Konkurs za predstave 2018/2019. godini.

 1. Javni konkurs
 2. Obrazac za za prijavu  predstave

Konkurs za novogodišnje predstave

 1. Javni konkurs
 2. Dodatna informacije - konkurs - novogodišnje predstave
 3. Obrazac za za prijavu novogodišnje predstave

Konkurs za fotografisanje u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica u školskoj 2017/2018. godini.

 1. Javni konkurs 2017.
 2. Dodatna objašnjenja za konkurs 2017.
 3. Obrazac za prijavu 2017.

Javni konkurs za prijavu posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada koji će se ostvariti u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica u školskoj 2017/2018 godini

 1. Javni konkurs 2017.
 2. Dodatna objašnjenja za konkurs 2017.
 3. Obrazac za prijavu 2017.

Javni konkurs za prijavu posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada koji će se ostvariti u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica u školskoj 2016/2017 godini

 1. Javni konkurs 2016.
 2. Dodatna objašnjenja za konkurs 2016.
 3. Obrazac za prijavu 2016.

Drugi Javni Konkurs za posebne i specijalizovane programe 2015

 1. Drugi Javni Konkurs za posebne i specijalizovane programe
 2. Dodatna objašnjenja
 3. Obrazac za prijavu

Javni poziv za prjavu posebnih specijalizovanih programa i drugih oblika rada koji će se ostvariti u Predškolskoj ustanovi "Naša radost" Subotica u predškolskoj 2015/2016. godini

 1. Javni konkurs 2015.
 2. Dodatna objašnjenja za konkurs 2015.
 3. Obrazac za prijavu 2015.

Konkurs