Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
 
 
 

Veliki značaj za unapređenje vaspitne prakse imaju naučno istraživački radovi. Oni ukazuju na putanju najefikasnijeg delovanja koja vodi ka ostvarenju najoptimalnijih uslova i realizovanju dobro odabranih sadržaja kojima će se obojiti detetov put ka odrastanju.

- Konativne osobine deteta na predškolskom uzrastu

1997. godine sprovedeno je istraživanje o konativnim osobinama ličnosti deteta na predškolskom uzrastu kojim je bilo obuhvaćeno 362 dece uzrasta 6 godina. Konstruisane su skale agresivnosti i anksioznosti koje su standardizovane na subotičkom uzorku i izvedene su norme. Praktični značaj primena ovih skala je u mogućnosti da se već na ovako ranom uzrastu identifikuju, a po potrebi i podvrgnu tretmanu, deca koja u svom ponašanju imaju agresivnih ili anksioznih elemenata.

- Integrisanost deteta u vrtić i realnost procene svog deteta od strane majke

Integrisanost deteta u vrtić i realnost procene svog deteta od strane majke tema je istraživačkog rada sprovedenog 2001. godine na uzorku od 204 dece i njihovih majki. Dobijeni nalazi pokazuju da majke uglavnom realno procenjuju razvoj i integrisanost svoje dece u vaspitnu grupu, pa i probleme ukoliko se jave, iako u praksi nekada ostavljaju suprotan utisak Ovo je značajan podatak jer ukazuje da intervenciju stručnog saradnika treba usmeriti na moguće otpore roditelja da svoje zapažanje ili saznanje o problemu deteta prihvate i zauzmu partnerski odnos sa stručnim saradnikom i vaspitačem.