Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
 

Naša adresa je:
Predškolska ustanova "Naša radost"
Antona Aškerca 3
24000 Subotica

telefon: 024 64 64 10
telefon/fax: 024 64 64 11

Naš email: nasaradost@mts.rs

Direktor Ustanove

Markez Nebojša
markeznebojsa.su@gmail.com

 

Tehnički direktor

Veljko Vojnić
veljkovojnic@gmail.com

 

Pomoćnici direktora

Mirjana Gurinović
065 9 64 64 00
gurinovicmirjana.su@gmail.com

Violeta Lošonci Sluka
065 9 64 64 20
losoncisluka.violeta@gmail.com

Dajana Šimić
065 9 64 64 55
simicdajana.su@gmail.com

 

Pedagozi

Violeta Vrcelj Odri
065 9 64 64 82
violeta.vodry@gmail.com

Bedrosian Eržebet
065 9 64 64 69
bedrosian.erzebet@gmail.com

Jasmina Kukić
065 9 64 64 78
kukicjasmina.su@gmail.com

Biljana Bošnjak
065 9 64 64 16
bosnjakbiljana.su@gmail.com

 

Psiholozi

Dijana Kopunović Torma
065 9 64 64 77
kopunovict.dijana@gmail.com

Milana Jovičević
065 9 64 64 76
milana0111@gmail.com

Biserka Jovanović - Mamužić
065 9 64 64 75
jovanovicbiserka.su@gmail.com

 

Logopedi

Jasna Skenderović
065 9 64 64 80
skenderovicjasna.su@gmail.com

 

Medicinske sestre na preventivi

Andrea Vlaović Kovačev
065 9 64 64 86

Eva Tomek
065 9 64 64 14
evaandrea.su@gmail.com

 

Lice za bezbednost na radu

Kristina Tokodi Križan
065 9 64 64 97
tokodi.kristina@gmail.com

 

Sekretarica

Mira Dulić

telefon: 024 64 64 10
telefon/fax: 024 64 64 11

065 9 64 64 90
dulic.mira@gmail.com

 

Šef računovodstva

Vesna Janečić
065 9 64 65 11
janecic.v@gmail.com

 

Informacije o plaćanju vrtića

Branka Orčić
065 9 64 64 98
024 64 64 18

uplate.nasaradost@gmail.com

 

Računovodstvo

Radmila Todorić
todoricradmila.su@gmail.com

 

Kadrovska služba

Vesna Petrik
065 9 64 64 84
petrik.vesna@gmail.com

 

Sekretar Ustanove

Sandra Zekić

024 64 64 16
065 9 64 65 05
zekicsandra.su@gmail.com

Saradnik za pravne poslove

Branislava Radić
024 64 64 16
radicbranislava.su@gmail.com

 

Službenik za javne nabavke

Sanja Žarković

zarkovicsanja.su@gmail.com

 

Tehnolog koordinator

Ljiljana Beatović
065 9 64 64 92
lj.beatovic@gmail.com

 

Dijetetičar-nutricionista

Timea Berta
065 9 64 64 85
bertatimea.su@gmail.com

 

Saradnica za likovno

Marija Šustran
065 9 64 64 74
art.nasaradost@gmail.com

Informatičar

Vanja Vidaković
065 964 65 20
informatika.nasaradost@gmail.com