Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"SANDA MARJANOVIĆ"
 

adresa: Pazinska 4, Prozivka
telefon: 024/ 555-538, 555-592
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Nataša Vrapčević
mob: 065/ 9-64-64-02
radno vreme: 5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jas
12-36 m

ukupno

broj grupa 1,5 0 1,5 3

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mešovita
2-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 1 2 3
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-engleski 0 0 0 0 2 2
ukupno 0 0 0 1 4 5
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 4 12 0 4 20
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646482
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj samopoštovanje putem kooperativne komunikacije
- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku "Teddies and Bunnies"
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na mađarskom jeziku
- Kad deca osmišljavaju igre
- Čuvari osmeha
- Organizovanje rođendana

izgled vrtića

Vrtić poseduje 7 soba, mali likovni atelje, istraživačku radionicu, veliku trpezariju, kuhinju, prostoriju za vaspitače, kancelariju za pedagoga i psihologa. U sklopu vrtića je veliko travnato dvorište sa rekvizitima i malim brdom.