Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"POLETARAC"
 

adresa: Matije Gupca 31
telefon: 024/ 534-038, 551-492
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Ćopić Naser Lejla
mob: 065 9 646428
radno vreme: 5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 1 1,5 0 2,5

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 1 1 1 0 4
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 1 1 1 1 0 4
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 2 8 1 3,5 14,5
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Biljana Bošnjak
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Vrtić po meri deteta - inkluzivni program
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku
- Dete, vaspitač i matematika
- Čuvari osmeha

izgled vrtića

Vrtić ima šest prostorija za boravak dece, trepezariju i zatovoreno dvorište sa rekvizitima i peščanikom.