Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"LASTAVICA"
 

adresa: D. Mišovića 21
telefon: 024/ 524-862, 534-118
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Mihajlović Dijana
mob: 065 9 646429
radno vreme: 5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 1 0 1

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 1 1 1 1 5
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 1 1 1 1 1 5
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 1 11 0 4 16
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646482
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha
- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku "Teddies and Bunnies"

izgled vrtića

Vrtić ima 6 soba za boravak dece, dve prostorije za vaspitače, veliko zatvoreno dvoriše sa rekvizitima i peščanikom.