Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"JAGODICA"
Kelebija
 

adresa: Veljka Vlahovića 10, Kelebija
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Šomođi Silvija
mob: 065 9 646465
radno vreme: 5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 0 1 1

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 0 0 0
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 1 0 0 1 0 2
ukupno 1 0 0 1 0 2
 

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-mađarski

ukupno

broj grupa 0 0 0 0 0
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 1 5 0 2 8
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474