Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"BALONČIĆI"
Bikovo
 

adresa: OŠ "Sveti Sava", Bikovo
telefon: 024/ 797-069
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Miljana Boić
mob: 065 9 646453
radno vreme: 7,00-12,00

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 0 0 0 1
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Dajana Šimić
telefon: 024/ 646-415
mob: 065 9 646455
Pedagog: Jasmina Kukić
telefon: 024/ 646433
mob: 065 9 646478
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474