Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

Karika koja nedostaje

 
     
 

PU "Naša radost" učestvuje u projektu "KARIKA KOJA NEDOSTAJE - razvijanje mehanizama kojima se podržava uspešna tranzicija dece sa teškoćama u razvoju kroz nivoe obrazovanja u redovnom obrazovnom sistemu" u organizaciji CIP - a ( Centra za interaktivnu pedagogiju) iz Beograda.

U okviru projekta dobijena su sredstva za nabavku igračaka i didaktičkog materijala u skladu sa evidentiranim potrebama. Tim za inkluzivno obrazovanje Ustanove se na osnovu analize potreba a imajući u vidu visinu dobijenih sredstava (75.000,00 dinara) odlučio da najstarije grupe koje realizuju inkluzivni program (6 grupa) dobiju određene igračke iz drvenog programa. Na odluku je prvenstveno uticao cilj projekta u čijem fokusu su deca sa smetnjama u razvoju koja sledeće školske godine polaze u školu pa su samim time sredstva upućena na opremanje grupa koje oni pohađaju.

Igračke su izradili članovi Udruženja za umetničku ekspresiju mladih "KULTURALNI RAZLIČAK" iz Subotice iz više razloga:

  • Udruženje je dalo najpovoljnije cene
  • Sve igračke su izrađene od plemenitog drveta: orah, kruška, višnja, lipa, bukva
  • Igračke i didaktički materijal su ručne izrade a hobi alati su korišćeni kao pomoćno sredstvo
  • Udruženje je za svaku grupu za koje su rađene igračke u okviru projekta poklonilo po dve vrste igračaka (kocke i nizalice) u vrednosti od oko 20.000,00 dinara
  • Igračke su zaštićene ekološkom bojom i lakom koji su bezbedni za decu
  • Svaka igračka ima namenski pravljenu originalnu drvenu kutiju. Igračke i pakovanja su obeležena zaštitnim znakom zelene boje koje simboliše Udruženje "Kulturalni različak".

Na osnovu analize mogućih barijera za napredovanje deteta sa smetnjama u razvoju u vrtiću i na osnovu sagledavanja aktivnosti koje je potrebno preduzeti, postojećih resursa i onoga što je potrebno nabaviti Tim za IO se odlučio da 6 grupa dobije sledeće igračke i didaktička sredstva:

Plan nabavke

  Naziv robe Opisati na koji način data sredstva pomažu potpunijem uključivanju dece i/ili ostvarivanju aktivnosti tranzicionog plana
1 Drveni vozić (geometrijski oblici) - 6 komada Za vežbanje, podsticanje i razvoj logičko-matematičkih operacija ( pojam broja, matematički pojmovi i operacije, pojam redosleda, prostornih odnosa, klasifikacije i dr.). Za vežbanje, podsticanje i razvoj logičko-matematičkih operacija i razvoj kvalitetne koordinacije oko - ruka
2 Drvena kolica 40 x 40 cm. sa stranicama (transporter)- 6 komada Za vežbanje, podsticanje i razvoj fine motorike prstiju i šake. Za vežbanje, podsticanje i razvoj grupe motorike.
3 Sobni drveni konjić za ljuljanje - 6 komada Senzorna stimulacija
4 Drveni ekseri iste veličine sa postoljem - 6 komada Pogodno za vežbanje, podsticanje i razvoj kvalitetne koordinacije oko-ruka - kao direktni preduslov za proces pisanja i crtanja
5 Drveni cilindri - razlike postoje u odnosu na dve dimenzije (opadajući niz po visini sa povećanjem prečnika od visokog i tankog do niskog i debelog) - 6 komada Pogodno za vežbanje, podsticanje i razvoj kvalitetne koordinacije oko-ruka - kao direktni preduslov za proces pisanja i crtanja
6 Drvene kocke 24 komada - 6 kompleta Za vežbanje, podsticanje i razvoj fine motorike prstiju i šake.
7 Nizanje prstenova različitih veličina na drvene držače - 6 komada Za vežbanje, podsticanje i razvoj logičko-matematičkih operacija.
ukupno 42 komada  

 

Predsednica stručnog tima za inkluzivno obrazovanje
Dijana Kopunović Torma, psiholog