Nazad

"ZEKA"
 

adresa: Gundulićeva 39
telefon: 024/ 554-161
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Biljana Mamužić
mob: 065 9 646436
radno vreme: 5,40- 16,40
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 0 1 1

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 0 2 2
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-engleski 0 0 0 0 1 1
ukupno 0 0 0 0 3 3
 

 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

Medicinska sestra vaspitač

Vaspitači

pomoćni radnici

ukupno

broj 1 7 2 11
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646482
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Čuvari osmeha
- "Easy English" - engleski jezik

izgled vrtića

Vrtić poseduje 4 sobe za boravak dece, prostoriju za vaspitače, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima i peščanikom.