Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"SUNČICA"
Bajmok
 

adresa: Mije Mandića 1, Bajmok
telefon: 024/ 762-663
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Kata Maravić
mob: 065/ 9-64-64-10
radno vreme: 05,40-16,40
 
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

popodnevna grupa - zabavište

ukupno
srpski 0 0 0 0 0 2 2
mađarski 0 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0 0
ukupno 0 0 0 0 0 2 2
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 6 2 8
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646482
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474