Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"ŠUMICA" Jaslice
 

adresa: Banijska bb
telefon: 024/ 646-400
646-407
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Čorba Kornelija - 065/ 964-64-05
radno vreme: celodnevni boravak:
5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 2 1 0 3
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

Medicinska sestra vaspitač

Vaspitač

Pomoćni radnici

Ukupno
broj 5 1 1,5 7,5
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Biljana Bošnjak
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Logoped: Perter Marta
telefon: 024/646-210
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474