Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"PEPELJUGA"
Ljutovo
 

adresa: OŠ"Matija Gubec" N.Tesla bb Ljutovo
telefon: 064 381 2916
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću:: Gilović Miroslava
mob: 065 9 646415
radno vreme: 7,30-12,30
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 0 0 0 1
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 1 0 0 1
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646482
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Čuvari osmeha

izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.