Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"PALČICA"
 

adresa: Tolstojeva 8
telefon: 024/ 529-790
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Gulišija Josipa
mob: 065 9 646431
radno vreme: 5,40-16,40
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 2 2
mađarski 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0
srpsko-nemački 0 0 0 2 2
mađarsko-nemački 0 0 0 1 1
ukupno 0 0 0 5 5
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 10 0 3,5 13,5
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Pedagog: Biljana Bošnjak
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Vrtić po meri deteta - inkluzivni program
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku
- Čuvari osmha
- Dete, vaspitač i matematika
- Engleski jezik
- Nemački jezik

izgled vrtića

U zgradi se nalazi 7 soba za boravak dece, prostorija za vaspitače, sanitarni čvor. Dvorište je zatvoreno, travnato sa rekvizitima i peščanikom.