Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"NAŠ BISER"
 

adresa: Edvarda Rusijana bb
telefon: 024/ 554-586
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Bečei Eržebet
mob: 065 9 646407
radno vreme: 5,40-16,40 i 12,30-17,30
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 0 1 1
mađarski 0 0 0 0 1 1
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 0 0 0 0 2 2
 

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 1 0 0 2
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 5 2 7
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646482
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 6464 69
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Psiholog: Kopunović Torma Dijana
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 964 64 77
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Logoped: Pertet Marta
telefon: 024/ 646-210
mob: 065 964 64 79
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku (srpski i mađarski)
- Dete, vaspitač i matematika
- "Easy English" - engleski jezik

izgled vrtića

U vrtiću se nalaze dve sobe za boravak dece, trpezarija, prostorija za vaspitače, sanitarni čvor, veliko zatvoreno travnato dvorište s rekvizitima.