Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"MORSKA ZVEZDA"
Stari Žednik
 

adresa: OŠ "Pionir", Stari Žednik
telefon: 024/ 787-016
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Ksenija Gabrić
mob: 065 9 646451
radno vreme: 7,00-17,30
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 2 0 0 0 2
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 2 0 0 2
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Dajana Šimić
telefon: 024/ 646-415
mob: 065 9 646455
Pedagog: Jasmina Kukić
telefon: 024/ 646433
mob: 065 9 646478
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha
- Dete, vaspitač i matematika
- "Easy English" - engleski jezik

izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.