Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"MAŠTALICA"
 

adresa: Majšanski put 95
telefon: 024/ 577-304
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Savka Vojnić Tunić
mob: 065 9 646409
radno vreme: 5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 0 1 1
 

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 1 1 0 3
mađarski 1 0 0 1 0 2
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 3 2 0 5
 

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 1 1 0 0 2
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 13 0 4 ,5 17,5
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Dajana Šimić
telefon: 024/ 646-415
mob: 065 9 646455
Pedagog: Jasmina Kukić
telefon: 024/ 646433
mob: 065 9 646478
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Dete, vaspitač i matematika
- Vrtić po meri deteta - inkluzivni program
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematarenjem jeziku
- "Easy English" - engleski jezik
- Proslava rođendana

izgled vrtića

Šest soba za boravak dece se nalazi u dve zgrade. Vrtić ima veliko dvorište sa rekvizitima.