Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"MARJAI MARIA"
 

adresa: Karla Bitermana 20
telefon: 024/ 548-116
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Zoran Ivošević
mob: 065 9 646408
radno vreme: 5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 0 1 1
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0
ukupno 0 0 0 1 1
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 2 0 1 3
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646482
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku u dvojezičnim grupama
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku "Teddies and Bunnies"
- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- "Vrtić po meri deteta" - inkluzivni program

izgled vrtića

Vrtić ima jednu sobu za boravak dece, trepezariju, lepo uređeno zatvoreno dvorište sa rekvizitima, peščanikom, cvetnom baštom.