Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"MARIJA PETKOVIĆ - BISER"
 

adresa: Starine Novaka 58
telefon: 024/ 692-010
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Mirjana Ivanković
mob: 065 9 646458
radno vreme: 5,40-16,40
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 0 0 0 0 0
mađarski 0 0 0 0 0 0
hrvatski 0 0 0 0 1 1
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 0 0 0 0 1 1
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 2 0 0,5 2,5
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Dajana Šimić
telefon: 024/ 646-415
mob: 065 9 646455
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-424
mob: 065 9 646477
Logoped: Jasna Skenderović
telefon: 024/ 646-405
mob: 065 9 646480
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Ljubica Suturović
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474