Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"MALA SIRENA"
 

adresa: Mohačka 13
telefon: 024/ 516-184
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Eva Ladančik Urban
mob: 065 9 646448
radno vreme: 5,40-16,40
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 1 1 0 2

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 0 0 1 2
mađarski 0 1 1 2
hrvatski 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0
srpsko-engleski 1 1 0 2
ukupno 2 2 2 6
 

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

srpsko-mađarski

engleski

ukupno

broj grupa 2 2 2 1 7
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 3 11 0 5 19
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Dajana Šimić
telefon: 024/ 646-415
mob: 065 9 646455
Pedagog: Jasmina Kukić
telefon: 024/ 646433
mob: 065 9 646478
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Andrea Vlaović
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646486
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvijanje komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku
- Dete vaspitač i matematika
- "Easy English" - engleski jezik
- Čuvari osmeha

izgled vrtića

U vrtiću postoji 7 soba za boravak dece, prostorija za vaspitače, trpezarija, zatvoreno travnato dvorište sa rekvizitima i peščanikom.