Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"MAK ĐERĐ"
 

adresa: Čikoš Bela 2
telefon: 024/ 555-117
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Šarkanj Medve Monika
mob: 065 9 646432
radno vreme: 5,40-16,40
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 1 0 1

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

mlađa - srednja
3-5 g.

starija- najst.
5-7 g.

mešovita PPP

ukupno

srpski 0 0 1 1 0 2
mađarski 0 0 1 1 0 2
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 0 0 2 2 0 4
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 1 9 0 3,5 13,5
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Pedagog: Biljana Bošnjak
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku
- Dete, vaspitač i matematika
- "Teddies and Bunnies" - engleski jezik

izgled vrtića

Vrtić ima 6 soba za boravak dece, sanitarni čvor, prostoriju za vaspitače, dvorište sa rekvizitima i peščanikom.