Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"LOPTICA"
Bajmok
 

adresa: OŠ" Vuk Karadžić" Trg Maršala Tita Bajmok
telefon: 065 9 646495
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Turu Eržebet
mob: 065/ 9-64-64-95
radno vreme: poludnevni boravak: 7,00-12,00
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

hrvatsko-engleski

ukupno

broj grupa 1 1 0 0 2
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 2 0 0 2
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Mirjana Gurinović
telefon: 024/ 646-427
mob: 065 9 646400
Pedagog: Violeta Vrcelj Odri
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646482
Pedagog: Bedrosian Eržebet
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 964 64 69
Psiholog: Jovanović Biserka
telefon: 024/ 646-433
mob: 065 964 64 75
Psiholog: Dijana Kopunović Torma
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646477
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-210
mob: 065 964 64 79
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 646-423
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku

izgled vrtića

Šest soba za boravak dece je raspoređeno u tri zgrade. U jednoj zradi se nalaze tri obdanišne sobe, u drugoj dve sobe za petočasovni boravak dece a u trećoj zradi - školskoj, u Rati je jedna soba za petočasovni boravak dece. U sklopu sve tri zgade se nalazi dvorište.