Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"KEKEC"
Palić
 

adresa: Pionirska Aleja 6, Palić
telefon: 024/ 754-089
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Rac Danijela
mob: 065 9 646434
radno vreme: 5,40-16,40
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 0 1 0 1 0 2
mađarski 0 0 0 0 1 1
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 0 1 0 1 1 3
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 6 0 2 8
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Pedagog: Biljana Bošnjak
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije

izgled vrtića

Vrtić ima 4 sobe za boravak dece, trepezariju, veliko zatvoreno travnato dvorište sa rekvizitima i peščanikom.