Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"KALIMERO"
Palić
 

adresa: M. Oreškovića 21, Palić
telefon: 024/ 754-057
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Isakov Monika
mob: 065 9 646433
radno vreme: 5,40-16,40

Aktivnosti vrtića >>

 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I
12-24 m

jasle II
24-36 m

mešovite jasle
12-36 m

ukupno

broj grupa 0 0 1,5 1,5

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

           uzrast
jezik

mlađa
3-4 g.

srednja
4-5 g.

starija
5-6 g.

najstarija
6-7 g.

mešovita
3-7 g.

ukupno

srpski 1 0 0 0 0 1
mađarski 0 1 0 0 1 2
hrvatski 0 0 0 0 0 0
srpsko-mađarski 0 0 0 0 0 0
ukupno 1 1 0 0 1 3
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 1 8 0 3 12
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Pedagog: Biljana Bošnjak
telefon: 024/ 646-434
mob: 065 9 646416
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Psiholog: Milana Jovićević
telefon: 024/ 646-430
mob: 065 9 646476
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Vrtić po meri deteta - inkluzivna grupa
- Dečje jaslice kao mesto življenja i odrastanja
- Teddies and Bunnies - razvoj komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku
- Razvijanje komunikativne sposobnosti na nematernjem jeziku (srpski i mađarski)

izgled vrtića

Vrtić ima 4 sobe za boravak dece, prostoriju za vaspitače, sanitarni čvor, veliko travnato i zatvoreno dvorište sa peščanikom, rekvizitima i cvetnim bašticama.