Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

"DUGA"
Hajdukovo
 

adresa: Š. Petefija 2, Hajdukovo
telefon: 024/ 758-408
Rukovodilac radne jedinice u vrtiću: Fogaroši Vida Gabrijela
mob: 065 9 646421
radno vreme: 7,30-12,30
 

VASPITNO-OBRAZOVNE GRUPE

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

srpski

mađarski

hrvatski

srpsko-hrvatski

ukupno

broj grupa 0 1 0 0 1
 

ZAPOSLENI

tabelarni prikaz broja zaposlenih

medicinske sestre

vaspitači

vaspitač saradnik

pomoćni radnici

ukupno

broj 0 1 0 1 2
 

Stručna služba

Pomoćnik direktora: Lošonci Sluka Violeta
telefon: 024/ 546-210
mob: 065 9 646420
Pedagog: Eržebet Bedrosian
telefon: 024/ 646-431
mob: 065 9 6464 69
Psiholog: Biserka Jovanović
telefon: 024/ 646-425
mob: 065 9 646475
Logoped: Marta Pertet
telefon: 024/ 646-428
mob: 065 9 646479
Medicinska sestra na preventivi: Tomek Eva
telefon: 024/ 527-280
mob: 065 9 646414
Saradnik za likovno: Marija Šustran
telefon: 024/ 555-078
mob: 065 9 646474

SPECIFIČNOST VRTIĆA

vaspitno-obrazovni programi

Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku

izgled vrtića

Vrtić ima jednu sobu za boravak dece, veliko i travnato dvorište