Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

"TEDDIES AND BUNNIES"

 

program razvoja komunikativnih veština na engleskom jeziku

     
 

Autor programa:
Dr Melanija Mikeš, lingvista

Koordinator programa u Ustanovi:
Violeta Vrcelj Odri, pedagog

 
     
 
 

Filozofija programa:

 • Usvajanje jezika je kreativan proces, a sposobnost dece da oponašaju ono što čuju u svom okruženju samo im pomaže da iskoriste jezičku kreativnosti kojom ih je priroda obdarila;
 • Jezičko-saznajni mehanizam u mozgu dece predškolskog uzrasta poseduje fleksibilnost koja omogućuje da deca nematernji jezik usvajaju na način blizak usvajanju maternjeg jezika, tj. prirodnim putem;
 • U usvajanju jezika prirodnim putem mnogo pomažu situacije u kojima se odvija govorni čin i sve ono što je u trenutku govornog čina pristupačno čulima deteta koje usvaja jezik;
 • Pored konteksta u kojem se odvija govorni čin, tj. zastupljenosti onoga što je pristupačno čulima deteta, potrebno je da dete uloži i umne napore kako bi usvojilo jezik;
 • Bogatiji kontekst iziskuje manje umnog napora, a siromašniji više, dok odsustvo bilo kakvog konteksta povezanog sa govornim činom iziskuje najviše umnog napora;

Ciljevi programa:

 • da deca prihvate engleski jezik kao sredstvo komuniciranja kojim se uključuju u igre i druge aktivnosti za koje su motivisana;
 • da kod dece dalje razvija analitičku sposobnost za otkrivanje elemenata, struktura i pravila jezika, što će im omogućiti da na način sličan prirodnim usvajanju jezika steknu komunikativne veštine na engleskom jeziku;
 • da kod dece razvije veštinu artikulisanja engleskih glasova;
 • da deca prihvate dečju poeziju koja pripada duhovnoj kulturu izvornih govorinika engleskog jezika

Ciljna grupa:

U program je uključeno 8 vapitača iz predškolske ustanove "Naša radost" i 9 grupa dece od 4 do 7 godina.

Organizacija rada:

 • Aktivnosti na engleskom jeziku se organizuju svakog dana u trajanju od 15-20 minuta.
 • Vaspitač govori engleski u najvećem delu vremena. U retkim situacijama je moguće govoriti na maternjem jeziku deteta (objašnjavanje pravila igre i sl.)
 • Situacije u kojima je deca i vaspitač sporazumevaju na engleskom su strukturane (u određenom delu dana se aktivnosti obavljaju na engleskom jeziku) i manje struktuirane (engleski se koristi u okviru svakodnevnih aktivnosti - igre na dvorištu, oblačenje, za vreme obroka, pranje ruku...)
 • Teme i tempo rada se određuju na nivou svake grupe.

Dosadašnji rezultati:

Ovaj program se u predškolskoj utanovi "Naša radost" sprovodi od septembra 2002. godine. Organizuju se seminari, stručni sastanci, analiza aktivnosti, diskusije u cilju razrade osnovnih postavki programa i pronalaženju adekvatnijih i ispitivanja uspešnosti organizacionih rešenja.