Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

Škola za roditelje

   
     
 

Uključivanjem porodice u planiranje i realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa podstiče se saradnja i usaglašavanje postupaka predškolske ustanove i porodice što doprinosi razvijanju partnerskog odnosa roditelja i vaspitača. Edukativni vidovi podrške porodici na ostvarenju i unapređenju vlastitih porodičnih odnosa i vaspitne funkcije već nekoliko godina se realizuju kroz socio edukativni program pod nazivom "Škola za roditelje".