Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

Nenasilna komunikacija

   
     
 

Način na koji se obraćamo jedni drugima, reči koje upućujemo, mogu da dovedu do sklada ili razdora među nama. Cilj programa nenasilne komunikacije ili jezika saosećanja je da deca otkriju izvore svojih nesporazuma i sukoba sa drugima, da ih prevladaju na konstruktivan način tako što će ovladati veštinama izražavanja i primanja koje im pružaju više ličnog zadovoljstva i omogućuju skladnije odnose sa drugima. Deca se uče da jasno izraze svoja osećanja, potrebe i zahteve bez optuživanja i kritikovanja drugog i kako da nepristrasno čuju ono što drugi žele da saopšte. To je dobar način rešavanja konflikta i otvaranja puta ka kontaktu. Program nenasilne komunikacije sprovodi se od 1995. godine.