Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

Montesori program

   
     
     
     
 
 

O Mariji Montesori

Rođena je 1870. godine. Prva je žena doktor medicine u Italiji. Radila je sa decom ometom u razvoju i uvidela je da su problemi ove dece i medicinski i pedagoški i da bi specijalan tretman u obrazovanju bio od velike pomoći. I tada počinje da se interesuje za obrazovanje. Njene ideje o vaspitanju i obrazovanju dece počinju da se ostvaruju u Casa dei Bambini (Dečjoj kući) u Rimu 1907. Naglasak je na specijano pripremljenim materijalima i pažljivo pripremljenom okruženju.

O detetu, vaspitanju, razvoju

M. Montesori deli razvoj deteta na periode. Od rođenja do šeste godine - predškolski uzrast zove upijajući duh. Ona mozak deteta upoređuje sa sunđerom. Mozak apsorbuje utiske iz okruženja i pri tom se pod tim utiscima oblikuje i formira. U ovom periodu je važno omogućiti detetu da slobodno istražuje, dodiruje, proba. A to je često neprihvatljivo za mnoge vaspitače i roditelje uglavnom iz straha od povrede. Deca na ovom periodu mogu lako da nauče da izbegnu opasnosti.

Obrazovanje počinje od rođenja, prve godine su najznačajnije za fizički i mentalni razvoj deteta.

Principi koji karakterišu ovu fazu su:

 • Sva deca žele da uče.
 • Deca uče kroz igru.
 • Svako dete prolazi kroz iste faze.
 • Svako dete prolazi kroz iste periode osetljivosti:
 • želja za redom i poretkom stvari u okruženju
 • govor
 • hodanje
 • osetljivost za sitne predmete i detalje
 • socijalni interes
 • želja za istraživanje čulima
 • svako dete teži nezavisnosti

Uloga vaspitača

 • asistira detetu da bi se ono usavršavalo kroz svoj lični napor i trud
 • ne prekida aktivnost deteta
 • okruženje održava u dobrom stanju, osvežava ga, menja i čini privlačnim za dete
 • priprema i nudi detetu igre i eksperimente
 • beleži napredovanje,
 • posmatra svako dete
 

MONTESORI PROGRAM U PU "NAŠA RADOST"

Edukacija

Osnovni kurs "Montesori metod" koji su vodile predstavnice AMI iz Budimpešte, Mađarska, je završilo devet vaspitača i tri stručna saradnika iz Ustanove 2002. godine. Edukacija je nastavljena u vidu brojnih poseta vrtićima u Mađarskoj u kojima se realizuje Montesori projekat, i učestvovanje na naučnim skupovima na temu Montesori pedagogije.

Realizacija Montesori programa u "Našoj radosti"

U školskoj 2002./2003. godini u vrtiću "Šumica" počinje realizovanje vaspitno-obrazovnog rada po Montesori metodi. Program se realizuje u jednoj vaspitno-obrazovnoj grupi dece mešovitoj po uzrastu i jeziku. Program vode dve vaspitačice.

U školskoj 2003./2004. godini planira se realizovanje Montesori projekta u vrtiću u ulici Rade Končara. Na osnovu upisa dece i prostornih mogućnosti vrtića planira se rad u tri vaspitno-obrazovne grupe i to u jednoj na srpskom, u jednoj na mađarskom jeziku i u jednoj dvojezičnoj grupi. Sve grupe su mešovite po uzrastu.