Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

"Easy English"

   
     
 

Autor programa:
Katalin Međanski, spoljni saradnik predškolske ustanove "Naša radost" za engleski jezik

Kontakt:
Katalin Međanski, 24413 Palić, 10. Oktobra 5.
tel/fax: 024/ 754 282, mobil: 064 161 09 55
e-mail: voyager@palic.net

 
     
 
 

Cilj programa:

 • Razvijanje sklonosti ka engleskom jeziku kao svetskom, kod dece predškolskog uzrasta

Zadatak programa:

 • Prihvatanje stranog jezika kao sredstva komunikacije
 • Približavanje dece osnovnim veštinama jezika na najprihvatljivi i najlakši način
 • Prilagođavanje oblika i sadržaja aktivnosti do nivoa da tematska situacija zaintrigira dece

Očekivani efekti:

 • Zainteresovanost deteta da pokaže svoju sklonost komuniciranja na nekom drugom jeziku

Teme za obradu:

 • Predstavljanje, pozdravljanja, brojevi, boje, dom, porodica, drugarstvo, proslave praznika, delovi tela, sat, kalendar, svakodnevne osnovne aktivnosti (odeća, higijena, ishrna, učenje, igranje itd.), životinjski svet, putovanja, razna raspoloženja, osećaji i sposobnosti

Oblici obrade tema:

 • Reči, izrazi, kratke rečenice, recitacije, kratki dijalozi, pesmice, igrice, takmičenja, dramiatizacija, čitanje slika, crtanje po slušanju, pokreti uz pomoć plesa, igra mimike (pantomima), pričice, praktičan rad, "magične reči" koje proizvode dublja osećanja itd.

Radni materijal:

 • Od strane autora razrađen globalni plan rada i
 • Plan aktivnosti za svaku tematsku jedinicu

Pomagala:

 • Audio-vizuelna
 • "Lutke za pozorištance"
 • Radni listovi
 • Crteži
 • Panoi (elektronski i drugi)
 • I druga pomagala projekovana i izrađena od strane autora

Dosadašnji rezultati:

 • Od strane dece izuzetno lako prihavatanje programa, kao glavni razlog koji je obezbeđivao uspeh

Poruka autora:

"Znaš li jezik više - vrediš čoveka više. ENGLESKI JE LAK!"