Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

"Dete, vaspitač i matematika"

 

- program za obrazovanje i podizanje kompentencije vaspitača

     
 

Autori programa
Violeta Vrcelj Odri i Dujo Runje

 
     
 
 

Ciljevi programa

 1. Redefinisanje postojećeg znanja vaspitača iz matematičko-logičke oblasti
 2. Osposobljavanje vaspitača za kreiranje, realizovanje i evaluaciju internog programa za podsticanje logičko-matematičkog saznanja dece uz uvažavanje njihovih razvojnih mogućnosti, interesovanja i potreba
 3. Jačanje samopouzdanja vaspitača u procesu planiranja, realizacije i evaluacije programa iz logičko-matematičke oblasti

Sadržaj programa

 1. Dečje shvatanje sveta i kognitivni razvoj
 2. Matematički pojmovi i kako ih dete usvaja - veličine, merenje, vreme, relacije, geometrija, skupovi, brojevi
 3. Didaktičke igre, materijali i igračke - analiza, izrada i primena
 4. Uloga vaspitača u podsticanju razvoja
 5. Mogućnost uključivanja porodice u realizaciju logičko-matematičke oblasti

Trajanje programa

Obuka uključuje edukaciju i superviziju u trajanju od 32 časa - četiri dana
Edukacija - 16 časova - dva dana
Supervizija - 16 časova - dva dana

Oblik i način rada

Osnovni oblik rada je interaktivna obuka - radionica. U okviru ovog oblika rada primenjuje se: mini predavanje, rad u paru, grupni oblik rada, diskusija, demonstracija, izrada didaktičkog materijala, analiza video materijala, analiza didaktičkog materijala. Maksimalan broj učesnika u edukaciji u jednoj grupi je 20 a minimalan 12 osoba.

Dosadašnji rezultati

Program se u predškolskoj ustanovi "Naša radost" sprovodi od 2002. godine i njime je obuhvaćeno 80 vaspitača. Izvršena je evaluacija programa od strane samih učesnika edukacije i autora programa. Rezultati analize pokazuju:

 • Vaspitači su osposobljeni za sticanje znanja o mogućnostima i interesovanjima deteta i u odnosu na to za planiranje i realizaciju aktivnosti iz ove oblasti;
 • Izgrađen kritički stav vaspitača prema didaktičkim materijalima
 • Vaspitači su podstaknuti na izradu didaktičkog materijala
 • Vaspitači su podstaknuti na uključivanje porodice u planiranje, realizaciju i evaluaciju logičko-matematičkih aktivnosti
 • Vaspitači su obogatili repertoar aktivnosti za decu novim idejama
 • Vaspitači su osnaženi i "osveženi" za dalji rad
 • Vaspitači su stekli uvid u drugačije načine rada
 • Razrešene su postojeće dileme vaspitača u vezi sa značenjem, sadržajem i načinom obrade matematičkog sadržaja.

Portfolio autora i realizatora programa

autori i realizatori programa:

 • su pedagozi iz predškolske ustanove "Naša radost" iz Subotice
 • su autori radnih listova iz matematike "Sad znam bolje" i "Most jobban tudom"
 • su autori logičko-matematičkog didaktičkog materijala "Moji koraci"