Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

"ČUVARI OSMEHA"

   
     
 

Autor programa:
Nada Ignjatović Savić

Koordinator programa:
Dijana Kopunović, psiholog specijalista

 
     
 
 

Osnovni zadatak u vaspitanju je očuvanje, podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza deteta u odnosu na okolinu i poštovanje njegove individualne osobenosti u otkrivanju sveta i menjanju okoline. Važno je podstaći formiranje pozitivne slike o sebi, podržati razvoj samopouzdanja i omogućiti deci da osete da kroz davanje drugima i primanje od drugih obogaćuju svoju ličnost. Ostvarenju ovoga cilja doprinosi program psiholoških radionica za podsticanje razvoja dece "Čuvari osmeha" koji se u PU "Naša radost" sprovodi u više vrtića od 1995. godine.

Teorijsko polazište

Dečji doživljaj sveta i sebe u tom svetu je posredovan odraslim. Optimalno je kad:

 • Odrasli organizuje sredinu i razmenu na taj način da je dete može razumeti i prihvatiti
 • Odrasli pomaže detetu da se suoči sa pravim, dobro podešenim podsticajima koji ga vode ka višem razvojnom nivou i štiti ga od iskustava kojima nije doraslo
 • Odrasli ohrabruje svaki spontani pokušaj deteta da istražuje i stiče uvide o sebi i svetu i nastoji da detetu to bude prijatno, pozitivno iskustvo

Dete je aktivan učesnik interakcije:

 • Ono bira, prerađuje i zadržava samo ono što odgovara njegovim razvojnim potrebama i mogućnostima
 • put od spolja ka unutra, od razmene do stvaranja unutrašnjeg, privatnog, psihičkog sveta vodi kroz igru

Ciljevi programa

Kroz razmenu u igrovnom kontekstu da:

 • pomogne deci da uspostave emocionalnu stabilnost
 • razviju optimalne strategije za prevazilaženje neprijatnih psihičkih stanja
 • unaprede veštine samoizražavanja i sporazumevanja
 • ojačaju poverenje i pouzdanje u sebe i druge
 • obogate pozitivna saznanja o sebi i drugima

Načela pristupa

 • Nema gotovih rešenja, ispravnih odgovora koje dete treba da upamti - odrasli se ne postavlja kao neko ko pita a ima već unapred uobličen odgovor koji želi da dobije od deteta. Naglasak je na procesu a ne na ishodu
 • Saznanje se odvija kroz igru
 • U tom procesu ravnopravno i aktivno učestvuju i odrasli i deca. Specifičnost odnosa odrasli - dete ogleda se u asimetričnom odnosu: odrasli raspolaže sa mnogo više znanja ali da bi mogao da pruža prave i uvremenjene podsticaje svakom detetu, odrasli treba da ume da sa posebnom pažnjom i osetljivošću sluša i da bude otvoren da prima i uvažava ono što mu deca saopštavaju
 • Odrasli organizuje aktivnosti tako da deca osete potrebu i želju da razmenjuju sadržaje i između sebe a ne samo sa odraslima
 • Odrasli usmerava ali ne pritiska
 • Neguje pozitivan pristup, komentariše i naglašava ono što je pozitivno i dobro u svakome i to konkretno
 • Stvara atmosferu poverenja i prihvatanja, bez procenjivanja i kritike
 • Pokazuje osetljivost za tananost dečjih osećanja - deca se osećaju sigurnijim u sredini koja vodi računa o njihovim osećanjima
 • Poštuje izlive negativnih osećanja, pomaže detetu da diferencira šta oseća, pruža podršku i ohrabrenje detetu da svoju energiju koristi konstruktivno, da ne povređuje ni sebe ni druge
 • Uči dete da uživa u svojim postignućima, da oseti i izrazi ponos i zadovoljstvo sobom
 • Svestan je da svojim ponašanjem modelira ponašanje dece
 • Neguje toleranciju, razumevanje i saradnju
 • Podržava samosvojnost i ističe da je svako osoben i neponovljiv a da razlike uzajamno obogaćuju

Okosnicu programa čini simboličko izražavanje (crtež, pantomima, simboličke igre, dramske igre) jer daju mogućnost deci za upoređivanje i osvešćivanje unutrašnjih doživljaja. Vežbe opuštanja i motoričke igre, igre pokreta i kretanja pomažu deci da se oslobode napetosti i doprinose stvaranju dobrog raspoloženja u grupi.

Rezultati evaluacije

Uopšte uzev, rezultati evaluacije pokazuju:

 • Pozitivne promene u ponašanju dece
 • Pozitivne promene u interakciji između odraslih i dece i između dece (manje agresije, više saradnje i uzajamne tolerancije)
 • Kod vaspitača koji su prošli edukaciju za ovaj program evidentne su promene u profesionalnoj kompetenciji - transfer znanja stečenog tokom edukacije na druge domene rada sa decom van radionica

Organizacija rada

Rad se odvija putem interaktivnih radionica u kojima su svi aktivni učesnici procesa rada.