Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

PORODICA - TO JE MOJA SNAGA 2014.

   
     
 

Ove smo godine, četvrti put zaredom, obeležili Međunarodni dan porodice, IV interaktivnom izložbom u atrijumu hotela GALLERIA i II stručnim skupom "porodica DaNas".

Tokom radne godine u 24 vrtića Ustanove, u 68 grupa, deca i roditelji, motivisani od strane vaspitača, izmaštali su najrazličitije načine da predstave svoje porodice.

Albumi, plakati, porodična stabla, vremenske kapsule, šeširi, majice, predstavljanje bajki... mali je do onoga što su subotičani imali priliku razgledati u atrijumu hotela, od 12 - 19. maja 2014.

Na otvaranju interaktivne radionice održana je kreativna porodična radionica PORODICA LUTAKA, koju su sa decom i roditeljima iz vrtića VEVERICA realizovale vaspitačice Farkaš Đeni i Markuš Noemi.

15. maja u atrijumu je održana kreativna porodična radionica RAM ZA NAŠU SLIKU sa roditeljima i decom iz vrtića KOLIBRI. Radionicu su vodile vaspitačice Zec Ljubica i Vuksanović Maja.

U okviru II simpozijuma za roditelje i pedagoške radnike PORODICA DaNas, u sali SUBOTICA u hotelu GALLERIA, 15.5.2014. vaspitači su zajedno sa predstavnicima roditelja svoje vaspitno-obrazovne grupe prezentovali sledeće radove:

1. "Kreativne radionice sa roditeljima", vrtić „Mala sirena“ Monika Laudis Nanasi, vaspitač, Amir Hankić, roditelj 2. “Adaptacija u jaslicama”, vrtić “Hajdi” Ivana Kopilović, vaspitač, Vesna Cvetković, vaspitač, Aleksandra Katić, roditelj 3. “Adaptacija”, vrtić “Veverica” Rita Ladančik, vaspitač, Maša Vojvodić, roditelj 4. “S pepeljugom oko sveta – saradnja vrtića i porodice” , vrtić “Sanda Marjanović” Nataša Vrapčević, vaspitač, Nebojša Markez, vaspitač, Maja Popin, roditelj 5. “Prezentacija – oblik saradnje sa porodicom”, vrtić “Lastavica” Eleonora Milić, vaspitač, Slobodanka Petrović, vaspitač, Laura Gabrić, roditelj, Dijana Mirković David, roditelj 6. “Ja, porodica i cvet”, vrtić “Mala sirena” Danijela Grešak, vaspitač, Aleksandra Radić, vaspitač, Dragan Krivo, roditelj

Nakon plenarnog dela, usledio je rad u dvema fokus grupama:

1. Emocionalna inteligencija i porodica danas, voditelj Biserka Jovanović, psiholog 2. Unapređenje saradnje između vrtića i porodice – način razmene informaicija, voditelj Milana Jovićević, psiholog

 

Učesnici projekta:

CICIBAN
Bernadica Matković, Maja Đumić
Marija Bencik i Jasna Vujović Popović

LABUD
Eva Kopas

BUBAMARA
Slavica Petrić i Buljovčić Silvija
Aleksandra Vojnić Tunić i Ana Bukvić

SANDA MARJANOVIĆ
Livia Tričko Stantić i Sofija Peić Tukuljac
Nataša Vrapčević i Nebojša Markez
Ana Pertet i Natalija Radulović
Ksenija Štefković i Dijana Burnać

ZVONČICA
Jagoda Korać

NAŠ BISER
Ksenija Gabrić i Alisa Nađ
Ruža Marić
Eržebet Bečeji i Valerija Farago

MALA SIRENA
Eva Lajko i Tanja Kolar
Ivana Kučera i Mirela Bodonji
Danijela Grešak i Aleksandra Radić
Eva Ladančik Urban i Silvia Hibert
Monika Laudis Nanaši i Ivana Orčić
Eniko Kiš i Kristina Lošonci Fišer

SUNCOKRET
Andrea Futo, Gabriella F. Vida

MARIAI MARIA
Snežana Čukić i Zoran Ivošević

ZVEZDICE
Erika Nanaši
Gurinović Dubravka i Muhamet Bunjaku

MAŠTALICA
Slavica Jovanović i Luča Radmanić
Ibolja Jelović i Dijana Grujić

ALISA
Nataša Sopka i Helena Adžić
Nataša Arambašić i Gordana Laušev
Tatjana Prćić i Blaženka Lučić
Slađana Jovanović, Danica Erdeljan
Svetlana Puškić i Vesna Marki
Sanja Zarić i Iboja Rogić
Aleksandra Katić i Tatjana Buljovčić

MORSKA ZVEZDA
Vera Kujundžić, Danijela Sarić

MAK ĐERĐ
Slobodanka Malinović i Marijana Živanović
Brigita Dobrički i Elizabeta Peter B.
Monika Šarkanj i Timea Silađi
Otilija Keljać i Orsolya Lanyi
Sarita Kovačević i Zorica Marjanović

VEVERICA
Farkaš Đenđi i Eleonora Boćan
Slađana Nikolić i Marina Nićetin

MANDARINA
Jelena Jovanović, Aleksandra Škrbić i Slađana Todorić
Nataša Ivanković i Tamara Pualić
Mirjana Matković i Radivoje Jančić
Aleksandra Kmezić i Tatjana Cap
Silvia Lovaš i Edina Jenei

KOLIBRI
Hajnalka Glimber i Lidija Erdeg Nađ
Zec Ljubica i Maja Vuksanović
Snežana Perušić i Jadranka Šuković M.
Dubravka Bačlija i Helena Kujundžić

LASTAVICA
Biljana Pilipović i Magdalena Vujević
Eleonora Milić i Slobodanka Petrović

SNEŽANA
Kunji Biserka i Nađ Rebeka
Olivera Vinčić i Bojana Vuković

ZEKA
Sandra Milodanović Sarić i Biljana Mamužić
Snežana Jocić
Tatjana Beoković i Mirjana Janačkov
Dragana Stantić i Nedeljka Katić

MARIJA PETKOVIĆ
Mirjana Ivanković i Marina Piuković

MASLAČAK
Smilja Horvat
Beatris Telek

SUNCE
Nada Milanković
Vesna Zvekić Kaurin

ŠUMICA
Nataša Tadić i Gabriela Vukovi
ć Ivana Kujundžić i Adriana Vantuk
Iren Berta i Timea Katić
Nada Trpković
Nataša Stojić i Suzana Milovanović
Radmila Stantić i Marijana Vasić
Lidija Lulić i Bogdanka Vejić

Projekti tim:
Violeta Vrcelj Odri
Milana Jovićević
Ljubica Suturović
Arsen Ćosić