Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Upoznavanje dece sa radom likovnog atelje-a 20.3.2018.

Grupica „Mačići“ iz vrtića Šumica posetili su likovni atelje gde su mogli videti mnogobrojne likovne radove svojih drugara koji su uramljeni i krase zidove ateljea. Potom su imali priliku da se podsete koji sve likovni materijali postoje a za kraj su dobili mace koje su ukrašali i bojali flomasterima. Na odlasku smo se dogovorili da će nam biti ponovo dragi gosti kada god to požele.

  Tekst: Marija Šustran saradnik za likovno

Fotografije: Vanja Vidaković