Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

"OD PUŽIĆA PLAČKA DO JUŽNE TUŽNE PLANETE"

 

priredila: Sofija Simić, vaspitačica

   
 

Knjiga je zbirka jezičkog stvaralaštva dece predškolskog uzrasta od 4 do 7 godina koja su pohađala vrtić "Mandarina". Sadrži 26 kratkih priča koje čine celinu i koje su nastale u periodu od 1995. godine kada su deca imala tri-četiri godine do 1999. godine kada su napunila sedam. Ona je u celini tvorevina dečjeg uma i ruku negovana strpljenjem, ljubavlju i profesionalizmom vaspitačice Sofije Simić. Ilustrovala su je sama dece originalnim i estetski vrednim crtežima, slikama i grafikama koje vizuelno upotpunjuju tekst. U sam proces nastanka knjige su bili uključeni i roditelji koji su pratili i obogaćivali rad u vrtiću svojim idejama.

Knjiga je štampana na srpskom jeziku, latiničnim pismom na 70 strana.