Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Dobra igračka
Nazad

STRUČNI SUSRETI "DOBRA IGRAČKA 2017."

SUBOTICA, 25. MART 2017.
VRTIĆ "SANDA MARJANOVIĆ", PAZINSKA 4

Preuzmite Katalog prva strana.

Preuzmite Katalog druga strana.

Dizajn i priprema za štampu:
Pap Tibor, BM Biromarket

PROGRAM SUSRETA

(Radno predsedništvo: Ljubica Suturović, Jasmina Kukić, Radmila Petrović, Snežana Jocić, Biljana Mamužić, Jasmina Sedlak)

9,00 OKUPLJANJE I REGISTRACIJA UČESNIKA

 • Podela kotizacionog materijala
 • Upisivanje na spisak za Uverenja
 • Osveženje, kafa, sok, pogačice

9,30 RAZGLEDANJE IZLOŽBE IGRAČAKA I DIDAKTIČKIH SREDSTAVA

10,00 OTVARANJE SUSRETA

 • JAŠO ŠIMIĆ, direktor - pozdrav učesnicima 
 • SLAVICA KOSTIĆ - otvaranje skupa
 • RADMILA PETROVIĆ - otvaranje izložbe (žetoni učesnika)
 • JASMINA KUKIĆ - uvodno obraćanje

10,30 STRUČNE TEME SUSRETA - plenarna izlaganja

 • DR VESNA COLIĆ- Uloga igre i igračaka u posticajanju razvoja interakcija među decom
 • DR JOVANKA ULIĆ- Likovni aspekti igračke kao posticaj dečijeg razvoja

11,30 IGRAČKE PODSTIČU KOOPERACIJU I SARADNJU - video prikaz igračaka i didaktičkih sredstava prispelih na konkurs 2017. godine.

12,00 PAUZA

 • Švedski sto - posluženje

12,30 UČESNICI SUSRETA BIRAJU NAJBOLJU IGRAČKU  (žetoni)

13,00 REČ DEČJEG ŽIRIJA - izveštaj o radu i izboru najboljih ostvarenja

 • SNEŽANA JOCIĆ

13,15 REČ STRUČNOG ŽIRIJA- izveštaj o radu i izboru najboljih ostvarenja

 • JASMINA SEDLAK

13,30 REČ ŽIRIJA UČESNIKA - izveštaj o izboru najboljih  ostvarenja

 • BILJANA MAMUŽIĆ

13,45 PODELA NAGRADA i ZAHVALNICA

 • RADMILA PETROVIĆ
 • JASMINA SEDLAK
 • SNEŽANA JOCIĆ
 • BILJANA MAMUŽIĆ

14,15 PAUZA

 • Osveženje, kafa, sok, posluženje
 • Podela učesnika u grupe za rad u kreativnim radionicama

14,30 LAKO JE KAD STVARAMO ZAJEDNO - kreativne radionice za izradu igračaka

 • LJUBICA SUTUROVIĆ i saradnici

15,40 EVALUACIJA SUSRETA

 •  JASMINA KUKIĆ - predaja evaluacionih listova, razmena utisaka o temama, radovima i radionicama i zapažanja i predlozi učesnika za naredne susrete

16,00 ZATVARANJE SUSRETA

 • RADMILA PETROVIĆ
 • JASMINA SEDLAK
 • SNEŽANA JOCIĆ
 • BILJANA MAMUŽIĆ

ŽELIMO VAM USPEŠAN RAD I PRIJATAN BORAVAK NA STRUČNIM SUSRETIMA
"DOBRA IGRAČKA 2017."
.

Preuzmite obrasce za prijavu igračke Obrazac igračka.

Preuzmite obrasce za prijavu učešća u radionicama Obrazac za prijavu.

Informator Dobra igračka 2017 Otvaranje konkursa .

Održani su susreti Dobra Igračka 2017 Izveštaj.

Otvaranje skupa

Predavanja

dr Vesna Colić, dr Jovanka Ulić

Podela priznanja

LAKO JE KAD STVARAMO ZAJEDNO - kreativne radionice za izradu igračaka