Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Dobra igračka
Nazad
 

STRUČNI SUSRETI "DOBRA IGRAČKA 2015."

   
     
 

SUBOTICA, 21. MART 2015.
VRTIĆ "SANDA MARJANOVIĆ", PAZINSKA 4

Preuzmite Katalog.

 

PROGRAM SUSRETA

(Radno predsedništvo: Ljubica Suturović, Jasmina Kukić, Radmila Petrović, Snežana Jocić, Biljana Mamužić, Dijana Burnać)

9,00 OKUPLJANJE I REGISTRACIJA UČESNIKA

 • Podela kotizacionog materijala
 • Upisivanje na spisak za Uverenja
 • Osveženje, kafa, sok, pogačice

9,30 RAZGLEDANJE IZLOŽBE IGRAČAKA I DIDAKTIČKIH SREDSTAVA

10,00 OTVARANJE SUSRETA

 • JAŠO ŠIMIĆ, direktor - pozdrav učesnicima 
 • SLAVICA KOSTIĆ - otvaranje skupa
 • RADMILA PETROVIĆ - otvaranje izložbe (žetoni učesnika)
 • JASMINA KUKIĆ - uvodno obraćanje

10,20 PLENARNA PREDAVANJA

 • DR ŽIVKA KRNJAJA - Igra i igračke iz dečjeg ugla
 • DR EMINA KOPAS VUKAŠINOVIĆ - Predškolsko dete u sistemu dečjih igračaka

11,20 PAUZA

 • Švedski sto - posluženje
 • Učesnici biraju najbolju igračku  (žetoni)

11,50 LUTKA KAO INSPIRACIJA ZA KREACIJU - video prikaz igračaka i didaktičkih sredstava

 • ARSEN ĆOSIĆ

12,20 REČ DEČJEG ŽIRIJA

 • SNEŽANA JOCIĆ

12,30 REČ STRUČNOG ŽIRIJA

 • DIJANA BURNAĆ

12,40 REČ ŽIRIJA UČESNIKA

 • BILJANA MAMUŽIĆ

12,50 PODELA NAGRADA i ZAHVALNICA

 • RADMILA PETROVIĆ
 • DIJANA BURNAĆ
 • SNEŽANA JOCIĆ
 • BILJANA MAMUŽIĆ

13,10 PAUZA

 • Osveženje, kafa, sok, pogačice
 • Podela učesnika u grupe za rad u kreativnim radionicama

13,40 LUTKA IMA SRCE I PAMET - kreativne radionice za izradu lutaka

 • Radionice vode:
  Ljubica Suturović, Arsen Ćosić, Jagoda Korać, Vesna Cvetković, Lejla Naser, Nataša Stojić, Suzana Milovanović, Vesna Bošnjak, Erika Nanaši, Monika Laudis Nanaši, Dijana Milodanović, Nada Milanković, Snežana Jocić, Biljana Mamužić i Jasmina Sedlak

15,10 EVALUACIJA SUSRETA

 • Predaja evaluacionih listova
 • Razmena utisaka o temama, radovima, radionicama i predlozi
 • Zatvaranje susreta - JASMINA KUKIĆ

 

ŽELIMO VAM USPEŠAN RAD I PRIJATAN BORAVAK NA STRUČNIM SUSRETIMA
"DOBRA IGRAČKA 2015."

 

 

ODRŽANI SU STRUČNI SUSRETI "DOBRA IGRAČKA 2015."

"Dobra igračka" je stručni skup predškolskih radnika Vojvodine, koji se održava svake druge godine i okuplja "predškolce" radi razmene kreativnih ideje iz prakse u izradu igračaka i didaktičkih sredstava za decu predškolskog uzrasta. To je prilika za promociju struke, stručno usavršavanje i stvaranje standarda kvaliteta savremene dobre igračke.

Centar interesovanja su igračke koje za decu izrađuju i zajedno sa njima stvaraju vaspitači, medicinske sestre i stručni saradanici predškolskih ustanova. Radove na izložbi procenjuje stručni žiri, dečji žiri i žiri učesnika susreta. Najbolji autori bivaju nagrađeni priznanjem Dobra igračka i stručnim knjigama.

Organizator i domaćin manifestacije je PU "Naša radost" iz Subotice na čelu sa direktorom Jašom Šimićem u saradnji sa Udruženjem vaspitača Vojvodine, koje predvodi Radmila Petrović, predsednica Udruženja.

Ideja o dobroj igrački je nastala u PU "Naša radost" Subotica pre više od 25 godina. Tokom tog perioda se razvijala i menjala da bi vremenom prerasla u velelepni stručni skup predškolskih radnika, koji je 21 marta 2015. godine u vrtiću "Sanda Marjanović" okupio preko 200 učesnika iz 17 predškolskih ustanova Vojvodine.

U organizaciju stručnih susreta "Dobra igračka 2015." uloženo je mnogo truda i rada da bi se učesnici upoznali sa 58 kreativnih radova, najnovijim naučnim dostignućima iz oblasti dečje igre i igračke i sami kreirali i izradili lutke marionete od papira i kartona.

Stručni susreti "Dobra igračka" se uvek održavaju početkom proleća, koje je simbol buđenja i promene. To je izabrano zbog toga što i oni sami, svojom suštinom, unose svežinu u svakodnevni rad i na kreativan način pokreću promene, koje život čine lepšim i izazovnijim.

U programu stručnih susreta su učestvovali vaspitači, medicinske sestara - vaspitači, stručni saradnici i direktori 17 predškolskih ustanova Vojvodine:

 1. PU "Radosno detinjstvo", Novi Sad
 2. PU "Labud Pejović", Bečej
 3. PU "Pava Sudarski", Novi Bečej
 4. PU "Dragoljub Udicki", Kikinda
 5. PU Naši biseri", Kanjiža
 6. DU "Dečija radost", Irig
 7. PU "Dečija radost", Pančevo
 8. PU "Zrenjanin", Zrenjanin
 9. PU "Bambi", Kula
 10. PU "Poletarac", Stara Pazova
 11. PU "Boško Buha", Vrbas
 12. PU "Pčelica", Sremska Mitrovica
 13. PU "Vera Gucunja", Sombor
 14. PU "Pčelica", Apatin
 15. PU "Včielka", Bački Petrovac
 16. PU "Bambi", Bačka Topola
 17. PU "Naša radost", Subotica

Sa jednim radom su se predstavili i studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Subotice.

ČLANOVI STRUČNOG ŽIRIJA

 1. dr Slavica Kostić, profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Subotica
 2. Eva Vujčić, medicinska sestra - vaspitač, PU "Naša radost " Subotica
 3. Lejla Naser, vaspitač, PU "Naša radost " Subotica
 4. Jasmina Sedlak, vaspitač, PU "Naša radost " Subotica
 5. Biserka Jovanović, psiholog, PU "Naša radost " Subotica
 6. Violeta Lošonci, pomoćnik direktora, PU "Naša radost " Subotica
 7. Dijana Burnać, vaspitač PU "Naša radost " Subotica i predsednik Stručnog žirija

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE RADOVA

U vrednovanju igračaka i didaktičkih sredstava, žiri je uvažavao sledeće kriterijume:

 1. Originalnost – novi pristupi, kreativna rešenja
 2. Multifunkcionalnost – podstiče na aktivnost, učenje i razvoj, inspiriše na raznovrsne načine korišćenja i stvaranje novih igara
 3. Privlačnost – lepa, skladnih oblika, boja, dizajna, materijala
 4. Praktičnost – laka za razumevanje, jednostavne primene, jevtine izrade
 5. Bezbednost – prilagođena uzrastu, izdržljiva, ekološka, neotrovna, jednostavna za održavanje

NAGRAĐENI RADOVI

STRUČNI ŽIRI

Stručni žiri je dodelio 8 nagrada.

U kategoriji igračaka za decu jaslenog uzrasta nagrađena je igračka:

1. "Veseli kružići" autorke Angele Radenković, medicinske sestre – vaspitača iz PU "Labud Pejović", Bečej. Igračka "Veseli kružići" je privlačna deci uzrasta do 3 godine, podstiče razvoj čulne osetljivosti i opažanja, a pogodna je za igru većeg broja dece u jaslicama.

U kategoriji igračaka za decu 3 do 7 godina nagrađene su 4 igračke:

2. "Lutka sklapalica" autorke Tatjane Milivojčević, vaspitača iz PU "Pčelica", Sremska Mitrovica. Ova igračka je veoma interesantna, multifunkcionalna, razvija socijalne veštine kod dece, komunikaciju i saradnju.

3. "Igračke u znak reciklaže", autorke Viktorije Seleš, vaspitača iz PU "Naši biseri ", Kanjiža. Ovde se pre svega radi o dobroj ideji kako na jednostavan način u savremenoj igrački sačuvati tradicionalne elemente. Ističe se multifunkcionalnošću, veoma je kompleksna i na originalan način je uklopljeno više različitih stvari.

4. "Slonić pametnić svaštarić", autorke Smilje Mirić, vaspitača iz PU "Pčelica", Apatin. Igračka je lepa, meka, bezbedna, toplih boja i pruža širok spektar različitih igara, što čini njenu visoku funkcionalnost.

5. "Hajde da se upoznamo i igramo ", autorki Marice Trivunčić i Slavice Matešić, vaspitača iz DU "Dečja radost", Irig. Kod ove igračke ističe se mnoštvo različitih materijala upotrebljenih za njenu izradu. Podsticajna je za široku primena u različitim dramatizacijama, osmišljavanju priča i igrama uloga.

U kategoriji didaktičkih sredstava za decu 3 do 7 godina nagrađena su 3 rada:

6. "Cvetno polje ", autorki Dragane Baždar, vaspitača i Maje Šuice, stručnog saradnik za fizičko vaspitanje, iz PU "Zrenjanin ", Zrenjanin. Cvetno polje je veoma privlačno didaktičko sredstvo, koje deci omogućava razvoj krupnih mišićnih grupa, koordinaciju pokreta i orijentaciju u prostoru. Na interesantan način podstiče korektivno vežbanje, kooperativne i takmičarske igre.

7. "Kroz igru do broja", autorke Milijane Vujković, vaspitača iz PU "Bambi", Kula. Ovo je izrazito multifunkcionalno didaktičko sredstvo. Razvija timski rad i takmičarski duh kod dece, a podsticajno je za razvoj percepcije i opažanja.

8. "Ram da sve znam", autorke Jelene Rajak, vaspitača iz PU "Bambi", Kula. Ovo didaktičko sredstvo je veoma inspirativno za kreativne načine korištenja. Omogućava igru više dece istovremeno, a podsticajno je za stvaranje novih igara i razvoj mašte.

DEČJI ŽIRI

Dečji žiri su činila deca od 4 do 6 godina iz vrtića "Zeka", a njihovim radom su koordinirale vaspitačice Snežana Jocić i Biljana Mamužić.

Dečji žiri je dodelio tri nagrade:

9. "LUTKE ZA ŽAPČEV ROĐENDAN", - igračka, 3 - 7 god., Vesna Bošnjak, vaspitač, PU "Naša radost" Subotica - koja im se najviše sviđa

10. "MAZE BAL DOL", - did. igračak, 5 - 7 god., Nebojša Markez, vaspitač, PU "Naša radost" Subotica - koju bi volela da imaju kod kuće

11. "NAŠA PALETA BOJA", - did. sredstvo, 2 - 7 god., Sanela Ljiljak Mihajilo, vaspitač, PU "Včielka" Bački Petrovac - kojom bi želela da se igraju u vrtiću

ŽIRI UČESNIKA

Žiri učesnika je dodelio tri nagrade:

12. "Igračke u znak reciklaže", autorke Viktorije Seleš, vaspitača iz PU "Naši biseri ", Kanjiža.

13. "Slonić pametnić svaštarić", autorke Smilje Mirić, vaspitača iz PU "Pčelica", Apatin.

14. "Ram da sve znam", autorke Jelene Rajak, vaspitača iz PU "Bambi", Kula.

Stručne teme su izlagale:

 • Dr Živka Krnjaja, Filozofski fakultet, Beograd - Igra i igračke iz dečjeg ugla
 • Dr Emina Kopas Vukašinović, Pedagoški fakultet Jagodina Univerziteta u Kraljevu - Predškolsko dete u sistemu dečjih igračaka.

Kreativne radionice za izradu lutaka, pod nazivom Lutka ima srce i pamet su pripremili

 • Ljubica Suturović, saradnik za likovno i Arsen Ćosić, saradnik za kulturu,
 • realizovali vaspitači: Jagoda Korać, Vesna Cvetković, Lejla Naser, Nataša Stojić, Suzana Milovanović, Vesna Bošnjak, Erika Nanaši, Monika Laudis Nanaši, Dijana Milodanović, Nada Milanković, Snežana Jocić, Biljana Mamužić i Jasmina Sedlak.

Oko 90 učesnika je uživalo u kreiranju Konjića - lutke marionete od papira i kartona, koju vrlo lako mogu da izrade roditelji i deca u radionicama za izradu igračaka i animaciju lutaka.

Evaluacija skupa je realizovana u vedroj atmosferi sa najistrajnijim učesnicima. Razmenjeni su utisci i zapažanja o kvalitetu tema, izloženih radova, radionica i dati predlozi za sledeće susrete. Svi učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo učešćem na susretima i obećali da će doći na sledeće 2017. godine.

KARAKTERISTIKE OVOGODIŠNJEG SKUPA

 • Do sada najmasovniji stručni susreti po broju prijavljenih radova (58), učesnika (204), predškolskih ustanova (17)
 • Veliko zadovoljstvo učesnika organizacijom skupa, programom, temama i radionicama
 • Do sada najadekvatniji prostor (sem stolica i ozvučenja) u kome je organizovan ovaj stručni skup
 • Bogata izložba igračaka i didaktičkih sredstava (58 radova) i originalne ideje
 • Važno očuvati osnovnu ideju u izradi igračaka - nastajanje i provera u radu sa decom
 • Važno očuvati i razvijati kvalitet uz poštovanje utvrđenih kriterijuma "Dobra igračka"
 • Veliko interesovanje učesnika za sledeće susrete 2017. godine
 • Velika potreba i želja predškolskih radnika za stručnim usavršavanjem ovog tipa

U ime Tima za organizaciju Stručnih susreta "Dobra igračka 2015." veliku zahvalnost svim učesnicima, gostima, domaćinima i kolegama, koji su se potrudili da ova lepa manifestacija bude organizovana na zadovoljstvo svih, upućuje

Jasmina Kukić, koordinator Tima

 

 
     
   
     
 

Otvaranje skupa

Predavanja

dr Živka Krnjaja, dr Emina Kopas Vukašinović

Podela priznanja

Kreativne radionice MARIONETE OD PAPIRA