Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНОВЉЕНОМ КОНКУРСУ ЗА УПИС ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "НАША РАДОСТ "  У 2017/2018 . ГОДИНИ

Обавештавамо заинтересоване родитеље да Предшколска установа „ Наша радост“ врши пријем захтева, за упис деце која су по закону обавезна да похађају припремни предшколски програм (деца рођена 2011. године, и у јануару и фебруару 2012. године) за школску 2017/2018.годину, од 01.-04. августа 2017.године у Управној згради Предшколске установе  „Наша радост“ Антона Ашкерца 3, од 9-15 часова.

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА УПИС:

 1. За дете: Извод из Mатичне књиге рођених  (може  фотокопија)
 2. Ако је дете без родитељског старања, приложити потврду од центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску породицу, фотокопију решења о оствареном праву на дечји додатак
 3. Ако дете потиче из социјално угрожене породице, потврду од центра за социјални рад.
 4. МОЛБА (попуњава се приликом уписа).

НАПОМЕНА

 • Лекарско уверење из Диспанзера за децу треба да донесу родитељипрвог дана поласка детета у вртић у који је уписано;
 • Ако је дете које се смешта у вртић, треће и четврто по рођењу у породици, потребно је приложити Извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице, те фотокопију личне карте маме, потврду о пребивалишту детета које се уписује или важеће решење о дечјем додатку које прима породица;
 • Ако је дете са сметњама у развоју, потребно је приложити мишљење интерресорне комисије;

НЕПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НЕ ПРИМАМО.

ДИРЕКТОР
ЈАШО ШИМИЋ

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UPIS

PREDŠKOLSKE DJECE  U PREDŠKOLSKU USTANOVU“ NAŠA RADOST“

ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Obavještavamo zainteresirane roditelje da Predškolska ustanova „Naša radost“ vrši prijem

zahtjeva za upis  djece koja su po zakonu obavezna da pohađaju pripremni predškolski program

(djeca rođena 2011.godine, i u siječnju i veljači 2012. godine ) za školsku 2017/2018. godinu,

od  01.- 04. kolovoza 2017.godine u Upravi  Predškolske ustanove „Naša radost“

Antona Aškerca 3 , od 9-15 sati.

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS

 1. ZA DJETE:  izvadak iz matice rođenih (моže i preslika).
 2. Ako je djete bez roditeljske skrbi, priložiti potvrdu od Centra za socijalnu skrb o smeštaju djeteta u hraniteljsku obitelj, preslika rješenja o ostvarenju prava na dječji doplatak.
 3. Ako djete potiče iz socijalno ugrožene obitelji, potvrdu od centar za socijalnu skrb.
 4. MOLBA (popunjava se prilikom upisa).

NAPOMENA

 • Liječničko uvjerenje iz Dispanzera za djecu treba da donesu roditelji prvog dana polaska djeteta u vrtić u koji je upisano;
 • Ako je dijete koje se smješta u vrtić, treće i četvrto po rođenju u obitelji, potrebno je priložiti izvadak iz matice rođenih za svu djecu iz obitelji, te presliku osobne iskaznice mame, potvrdu oprebivalištu djetetakoje se upisuje ili važeće rješenje o dječjemdoplatku koje prima obitelj;
 • Ako je djete sa smetnjama u razvoju, priložiti mišljenje interresorne komisije;

NEPOTPUNA  DOKUMENTACIJA NEĆE BITI  PRIMLJENA.

  RAVNATELJ

                                             JAŠO ŠIMIĆ