Prva stranaPrva stranaPrva stranaPrva stranaPrva strana
Nazad
 

MEĐUNARODNI (SVETSKI) DAN DETETA - 20. NOVEMBAR

 
     
 

Davne 1989. godine, 20. novembra, na Generalnoj skupštini UN usvojena je KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA nastala na temeljima Ženevske deklaracije o pravima deteta iz 1924. godine i Povelji o pravima deteta koje su UN usvojile 1959. godine.

U Povelji o pravima deteta nedvosmisleno se naglašava da su "detetu s obzirom na njegovu fizičku i mentalnu nezrelost, potrebna posebna zaštita i briga, uključujući odgovarajuću pravnu zaštitu kako pre, tako i posle rođenja".

Članice UN su se rukovodile uverenjem da porodici, kao osnovnoj jedinici društva i prirodnoj sredini za razvoj i blagostanje svih njenih članova a posebno dece, treba da bude pružena neophodna zaštita i pomoć kako bi mogla u potpunosti da preuzme odgovornosti u zajednici. Dete, u cilju potpunog i skladnog razvoja ličnosti, treba da raste u porodičnoj sredini, u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja. Treba da bude u potpunosti pripremljeno da živi samostalno u društvu i da bude vaspitano u duhu ideala proklamovanih u Povelji Ujedinjenih nacija, a posebno u duhu mira, dostojanstva, tolerancije, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti. Svakom pojedincu pripadaju sva prava i slobode bez obzira bez obzira na pol, nacionalnost, boju kože, rasnu i versku pripadnost, socijalni status, veroispovest. Deci u detinjstvu pripadaju posebna briga i pomoć.

Povelje, deklaracije, konvencije... a šta je život? Kakva su prava deteta ovde i danas, toliko godina nakon potpisanih deklaracija, konvencija i povelja?!

U Srbiji, prema podacima Ministarstva rada i socijalne politike iz 2011. godine oko 140 000 dece živi ispod granice siromaštva. Najugroženija su deca starosti do 13 godina, jer je u toj kategoriji siromašno svako sedmo dete. Među korisnicima socijalne pomoći ima oko 60 000 dece.

Kako shvatiti uputstvo-obaveštenje predškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodina, da na osnovu Odluke Ustavnog suda Republike Srbije od 13. jula 2012. godine prestaju važiti sledeće Odluke koje je donelo Izvršno veće Vojvodine?

  • Odluka o regresiranju dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja;
  • Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke;
  • Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete;
  • Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci;

Da li su mere populacione politike direktno u suprotnosti sa interesima države i pravima deteta da raste i razvija se u skladnoj i srećnoj porodičnoj sredini?

Da li se prava dece poštuju samo deklarativno ili je obaveza nas koji brinemo o potpunom i skladnom razvoju dečje ličnosti da se "izborimo" za stvarno poštovanje dečjih prava?

Međunarodni dan deteta u predškolskim ustanovama je svaki dan. Radna obaveza zaposlenih u predškolskim ustanovama je da 365 dana u godini njihova misija bude srećno i zadovoljno dete čija će se prava poštovati u vrtiću po meri deteta.

Umesto poklonjene predstave u pozorištu ili bioskopu, članarine u gradskoj biblioteci, izleta, što bi bilo lepo da je svoj deci poklonila npr. lokalna samouprava, umesto slatkiša i lepog iznenađenja koje će deci pokloniti vaspitači i roditelji, možda bi pravi poklon bila snaga da se odupremo svim teškoćama i uspemo deci obezbediti zadržavanje stečenih prava.

Ukidanje donetih odluka pogađa porodicu kao osnovnu ćeliju društva, a samim tim celo društvo. Umesto proklamovane pomoći i neophodne zaštite, porodica se suočava sa nemogućnošću obavljanja osnovne funkcije prirodne i blagorodne sredine za razvoj dece. Predškolske ustanove ostaju uskraćene za sredstva koja su doprinosila da vrtić bude podsticajna oaza brige i topline, ponekad, na žalost, jedina koju dete poznaje.

Apelujemo na republička ministarstva, pokrajinske sekretarijate i sve koji kreiraju populacionu politiku Republike Srbije da njihova misija bude društvo po meri deteta. Ne ulazimo u pravne zavrzlame ali očekujemo od države da donese mere koje će voditi ka takvom društvu. Odgovorno društvo obezbeđuje uslove da sva deca borave u predškolskoj ustanovi koja će biti emocionalna baza sigurnosti za ostvarivanje prava na rast i razvoj, na dalje školovanje i stasavanje u ličnost koja će, shodno svojim mogućnostima, stečenim znanjima i umenjima doprinositi zajednici.

Kao šećer na kraju poklanjamo vam delić razdragane atmosphere iz vrtića POLETARAC. Mališani su se takmičili u šaljivim igrama i na taj način učinili da ovaj, njihova dan bude drugačiji od ostalih.

Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica